Din hjemmeside

Denne hjemmeside er for dig, der bor i Afdeling 112 under djursBO.

Afdeling 112 er placeret i Ebeltoft, Tved og Vrinners:

Kortudsnit med placering af Afdeling 112

Fyrreparken 1-51, Ebeltoft
Se placering på kort

Ilbjergvej 1-11, Vrinners
Se placering på kort

Flintehaven 1-7, Tved
Se placering på kort

Nyheder

Indsamling af storskrald i Fyrreparken
12. april 2017

Som noget nyt forsøgte vi i år i Fyrreparken med en lidt anden model i forhold til indsamling af storskrald. Den 9. april kørte CleanRent rundt med en trailer og indsamlede storskrald, sorterede det og kørte det på containerpladsen. Tidligere har der i påskedagene været opstillet en container ved Granparken, som vi har haft adgang til, og hvor beboere kunne aflevere deres storskrald. Til afdelingsmødet i efteråret kan vi evaluere og beslutte, hvilken model, vi skal benytte i 2018.
Beboere på Mols (Tved/Vrinners): Kontakt djursBO eller afdelingsbestyrelsen, hvis I ønsker en tilsvarende indsamling af storskrald.
 

Afdelingsbestyrelsesmøde den 26. marts
12. april 2017

Bl.a. blev den kommende storskrald-indsamling diskuteret, og der blev talt om markvandring og et evt. samarbejde med Afdeling 110 om fælles indkøb og opsætning af hjertestarter ...
 

Nyt om Fyrreparkens ejendomsfunktionær (Kim)
12. februar 2017

Som mange nok har bemærket og/eller hørt, så er Kim sygemeldt, og afdelingen er nu blevet informeret om, at Kim ikke vender tilbage til sit job som ejendomsfunktionær. DjursBO vil snarest muligt informere os om, hvordan afdelingens grønne områder mv. fremover skal vedligeholdes. Birgitte (ejendomsfunktionær i Lysningen - tlf. 51 85 42 18) er fast afløser for Fyrreparken, så det er Birgitte (eller djursBO), man skal kontakte, hvis man har brug for assistance fra en ejendomsfunktionær. DjursBO regner med, at der er fundet en ny permanent løsning for Fyrreparken mv. i løbet foråret, og vi vil blive yderligere informeret, så snart det er på plads.
 
Afdelingen har i øvrigt sendt en buket blomster og en hilsen med ønsket om god bedring til Kim, som i mange år har været Fyrreparkens vicevært/ejendomsfunktionær, og som vi altid kun har kendt som et meget sympatisk og meget venligt menneske, som alle har haft et godt forhold til.

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. februar
12. februar 2017

Ekstraordinært afdelingsmøde om legeplads-forslaget
24. december 2016

Afdelingen var indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. december for at afgøre forslaget om en ny legeplads i Fyrreparken. Der var ikke flertal for at gennemføre forslaget.
 

Ny side om råderet
13. november 2016

Som lovet i seneste Nyhedsbrev (se spalten her til højre), så har vi oprettet et link til BLs pjece om råderet.
 

Ekstraordinært afdelingsmøde den 8. december
12. november 2016

Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i Afdeling 112 torsdag den 8. december 2016, kl. 19. Vi skal diskutere og stemme om planerne for legepladsområdet i Fyrreparken, hvor flere af de gamle legesager ikke længere er forsvarlige at beholde. Der bliver serveret gløgg og æbleskiver, så tilmeld dig meget gerne til Jytte Lomholt Jensen, Fyrreparken 25 (telefon 23 65 01 38), så der er nok til alle :-)
 

Referater
22. oktober 2016

Referatet fra afdelingens ordinære afdelingsmøde den 8. september er omdelt til alle beboere og tilgængeligt her i arkivet (se link herunder). Desuden har afdelingsbestyrelsen haft et møde den 11. oktober - referatet herfra er ligeledes tilgængeligt i arkivet.
 
Linket herunder giver også adgang til nyeste have og hegnsreglement - her fremgår bl.a. regler for opsætning af hegn (højde, farve osv.) - og det er opdateret med nyeste regler for opsætning af Skagenshegn i forhaven ...
 
 

Nyhedsbreve

Afdelingens nyhedsbreve udsendes ca. fire gange årligt af afdelingsbestyrelsen. Byd gerne ind med forslag til indhold ...
 

Seneste:

Omdelt 7.-8. april
 

Tidligere nyhedsbreve:

 
 
Afdeling 112